Geschiedenis van RAAK Meerhout-Berg-Centrum

Ons verhaal begint op maandag 12 juli 1948 in Meerhout-Centrum. Na een vergadering, waarop 6 mensen intekenden als KWB-lid, ontpopte de vereniging zich tot een grote groep met enthousiaste aanhangers. In 1954 werd zelfs het honderdste lid ingeschreven, vijf jaar later was dat aantal al verdubbeld en dat zou alleen nog maar stijgen.

Het organiseren van gezellige en ontspannen activiteiten lagen mee aan de grondslag van het succes van onze KWB-afdeling. De Sint kwam al in de beginjaren op bezoek bij de ‘brave kinderkens’, speeltuigen voor de opgerichte speeltuin Kinderweelde (1960) werden eigenhandig gemaakt en een huisvlijtenttoonstelling lokte veel volk.

Van de leden woonden een 93-tal mensen op de Berg. Nadat in 1959 ook daar een kerk werd gebouwd, groeide het verlangen ook een KWB-afdeling op te richten. Dit werd eind 1964 een feit. Hun eerste feest, het teerfeest, vierden ze op 30 januari 1965 als een soort ‘laatste avondmaal’ samen met de leden van het Centrum in het Gildenhuis.

Beide afdelingen organiseerden maandelijks verschillende activiteiten, maar zorgden er ook voor dat er enkele gezamenlijk konden doorgaan. Daarnaast stonden jaarlijks infoavonden, invullen van belastingbrieven, kookavonden en ook workshops regelmatig op de planning.
Doordat de laatste jaren veel andere buitenhuisactiviteiten voor zowel jong als oud in opmars zijn, daalde vooral in het Centrum het aantal bestuurs- en gewone leden. Om ervoor te zorgen dat de resterende leden niet in de kou zouden blijven staan, werd al snel besloten om samen te smelten met de ‘mannen van de Berg’. Vanaf januari 2022 is het dus KWB Meerhout-Berg-Centrum, een geslaagde mix van twee enthousiaste afdelingen die met vereende krachten al hun leden maandelijks een nog groter en gevarieerder aanbod geven van eigentijdse, ontspannen en vooral familiale activiteiten.

Op 22 juni 2024 veranderde de naam KWB in RAAK en heten we voortaan RAAK Meerhout-Berg-Centrum.